Meer tijd en aandacht voor bewoners door 140 woonzorgondersteuners

Zorggroep Noorderbreedte is erin geslaagd om de werkdruk van haar zorgmedewerkers te verlagen door in één klap honderd woonondersteuners te werven, op te leiden en aan het werk te zetten. De tweede wervingsactie heeft 40 gemotiveerde woonzorgondersteuners opgeleverd.

Noorderbreedte en ROC Friese Poort bedrijfsopleidingen hebben een grote wervingsactie opgezet voor een nieuwe functie in de ouderenzorg: woonzorgondersteuner. Deze zorgmedewerkers nemen niet-zorggerelateerde taken over van verpleegkundigen, verzorgenden IG en helpenden. De wervingsactie leverde honderd nieuwe medewerkers op, die intussen hun diploma hebben gehaald. De opleiding bestaat onder andere uit workshops over hygiënisch werken, het elektronisch cliëntendossier en ziektebeelden als dementie. De woonzorgondersteuner helpt bijvoorbeeld bij schoonmaken, eten en het lezen van de krant.

Wat biedt deze Koploper van het Actie Leer Netwerk? Leer meer op https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/woonzorgondersteuner/

Deze presentatie wordt gegeven door Arieke Sieben & Saskia  van Opijne van Noorderbreedte.

Van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie: investeren in werkgeluk

28 regionale ziekenhuizen verenigd in de SAZ hebben een ambitieuze strategische ambitie: bijdragen aan kwaliteit van leven door mensen te ondersteunen in het bereiken van hun persoonlijke levensdoelen. Het gaat dus niet alleen meer om verminderen van ongezondheid, maar ook het bevorderen van gezondheid. Dit geldt niet alleen voor patiënten, maar ook voor bewoners in de regio en de eigen werknemers.

Zo investeren we als St. Anna Zorggroep in werkgeluk, omdat we het echt belangrijk vinden dat onze medewerkers zich fijn voelen en plezier en voldoening beleven aan hun werk. Wij geloven dat dit tegelijk een grote bijdrage levert aan de tevredenheid van cliënten en patiënten. Hoe we dit doen delen we graag met jullie!

Samen met de Erasmus Universiteit (EHERO) onderzoekt St. Anna Zorggroep sinds 2018, drie jaar lang, het werkgeluk binnen de organisatie. En vooral: welke factoren daaraan bijdragen, zodat we die in de praktijk kunnen toepassen. Een Focusgroep Werkgeluk begeleidt het onderzoek en de acties met een scrum/agile-aanpak.

We hebben o.a. een Innovatieplatform opgezet; medewerkers krijgen de ruimte om zelf met ideeën aan de slag te gaan. Hier zijn al veel plannen uit voortgekomen. Ook hebben de teams op basis van de uitkomsten van de eerste meting van het onderzoek een werkgelukplan opgesteld met 1 of 2 concrete acties om het werkgeluk te vergroten. Onze Chief Happiness Officer coördineert de activiteiten samen met de focusgroep Werkgeluk, bestaande uit collega’s uit verschillende onderdelen van de organisatie.

De effecten van de acties worden in de 2e meting van het EHERO onderzoek naar werkgeluk onderzocht. Zo ontstaat een cyclisch proces van continue verbetering.

Wat biedt deze Koploper van het Actie Leer Netwerk? Leer meer op https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/werkgeluk-annagroep/

Deze presentatie word gegeven door Yvonne Snel, directeur SAZ en Eveline Bakx, hoofd PO&O van St. Anna Zorggroep

Van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie: kansen voor verpleegkundigen

28 regionale ziekenhuizen, verenigd in de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen), werken aan de beweging van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie. Welke kansen biedt dit verpleegkundigen? Wat betekent dit voor hun ontwikkeling? Wat kunnen we leren van regionale voorbeelden uit de praktijk?

In de regio van Roosendaal hoeft bepaalde hoogcomplexe zorg niet meer binnen de muren van het Bravis ziekenhuis plaats te vinden. Patiënten krijgen voor een aantal zorgpaden zorg thuis door een gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg, onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Wat betekent dit voor de verpleegkundigen van de thuiszorg en van het ziekenhuis?

Deze presentatie wordt gegeven door Yvonne Snel, directeur Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen, Erny Korsmit, adviseur Netwerkzorg bij Bravis ziekenhuis en Chantal Boeije, coördinator Aanmeldportaal en Expertisecentrum Bravis ziekenhuis, tanteLouise, Stichting Groenhuysen, TWB.

Aanpak verzuimbeleid

We geven een toelichting op de aanpak verzuim van het Vincent van Gogh, een specialistische ggz instelling in Zuid Nederland. Je leert over de do’s & dont’s en de lessons learned van deze Koploper. We gaan in open dialoog met de deelnemers aan deze workshop.

Deze presentatie wordt gegeven door Saskia Diks en Joyce Kleikers van het Vincent van Gogh

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/expertteam/

Expertteams st Antonius Ziekenhuis – afgelast.

Op de afdeling Longgeneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis zijn verpleegkundigen hoofdrolspelers in het Koploperinitiatief – Expertteams. Ze verbeteren niet alleen de kwaliteit van zorg, maar krijgen ook een unieke kans om zichzelf te ontwikkelen.Expertteams is een structuur en cultuur die ruimte biedt aan thema’s als verpleegkundig leiderschap, werkplezier en functiedifferenriatie.

Deze presentatie wordt gegeven door Maarten Wieman van het St. Antonius Ziekenhuis

Vanwege onvoorzien omstandigheden gaat deze workshop niet door.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/expertteam/

Meer medewerkers in de zorg: succesvolle samenwerking vmbo-mbo-werkveld

Zoals bekend, is er een groot tekort aan werknemers in de zorg. Het Platform VMBO Zorg & Welzijn wil zich inzetten voor een toename van het aantal leerlingen/beroepsbeoefenaars in de zorg door een bewustere keuze voor de sector en dus een hogere verwante doorstroom van vmbo profiel Z&W naar mbo.

Dat willen wij doen door in lijn met de programma’s Sterk Beroeps Onderwijs en Werken in de Zorg op regionaal niveau te bevorderen dat er contacten ontstaan tussen vmbo-docenten, mbo-docenten en instellingen. Er ontstaat dan een structurele samenwerking. Tijdens onze presentatie laten we op basis van filmmateriaal en ervaringen van betrokkenen mooie voorbeelden zien van bestaande en zich ontwikkelende samenwerking tussen vmbo, mbo en werkveld.

Deze presentatie wordt gegeven door Maud Croes en Wilma Roijackers van Platform VMBO Zorg & Welzijn.

Falend Vooruit Café

Werven, binden en boeien

Mislukte wervingscampagnes, een app die tot werkdrukverlaging moet leiden maar die medewerkers helemaal niet blijken te snappen: het zijn voorbeelden van Falend Vooruit die bij het Actie Leer Netwerk een podium krijgen komen. Wie vertellen hun verhaal? De presentatie in het Falend Vooruit Café is in handen van Annelies Mulder. Zij wordt bijgestaan door Wijnand Vossestein.

In 2017 dacht Annelies Mulder een geweldig idee te hebben voor een loopbaan- en vitaliteit webshop voor medewerkers in zorg- en welzijn. Er was een goede naam, er waren innovatieve producten en er was een slim proces erom heen georganiseerd. Alle lichten stonden dan ook op groen. De lancering was een groot feest en de verwachtingen waren hooggespannen. Maar de weken daarna bleef het stil, de maanden daarna ook. Horen wat Annelies vergeten was? Annelies is de trekker van Falend Vooruit bij het Actie Leer Netwerk. Klik hier om meer te lezen en de podcast te beluisteren.

Falend Vooruit verhalen:

Falend Vooruit biedt een podium aan gestrande arbeidsmarkt- en innovatie projecten binnen zorg en welzijn. Op het podium vertellen vijf sprekers over hun ideeën, en waar het mis ging en welke lessen zij hebben geleerd.

Sanne van der Hagen

Innoveren is ingewikkeld met te strakke kaders

Van concessie naar deceptie dat was de teneur van de opdracht. Als co-designer voor een organisatie die software maakt voor mensen met een verstandelijke beperking was het de taak van implementatie adviseur Sanne van der Hagen van Bureau Wisselstroom om aan de hand van de cliëntvraag aansprekende online ontwerpen te maken die aansluiten bij de doelgroep. In 2014 kreeg zij van een organisatie die jongeren ondersteunt met autisme, de vraag om twee apps te ontwikkelen ter bevordering van de zelfredzaamheid van deze jongeren. De apps mochten niet leidend of sturend zijn. Het ging er vooral om dat de jongeren eigen vaardigheden konden inzetten bij het aanpakken van dagelijkse dingen en daardoor minder afhankelijk zouden zijn van begeleiding. Door de goede gesprekken met de jongeren kwamen we op twee fantastische apps, creatief en passend bij de doelgroep. Fantastisch, maar om beiden goed uit te voeren was het budget niet toereikend. Dus het advies was: kies voor één app en maak deze goed af. Maar de opdrachtgever wilden persé twee apps. Wat te doen? Meegaan in de wens? Hakken in het zand? Benieuwd of de app online terug te vinden is en wat Sanne van dit traject heeft geleerd?

Lydia van Baak

Kopiëren van best practise geen garantie voor succes

In de verschillende arbeidsmarkt regio’s worden mooie activiteiten bedacht om het tekort aan zorg- en welzijn personeel op te lossen. De regio’s delen deze voorbeelden met elkaar en nemen ook activiteiten van elkaar over. Dit kan succesvol zijn maar soms pakt dit ook niet goed uit, of in ieder geval niet zoals verwacht. Zo nam de regio Zuid-Holland Zuid van de werkgeversvereniging WGV Zorg en Welzijn het Rotterdamse het concept van de matchtafel over. Doel van de matchtafel was om de mobiliteit en de duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel te verbeteren. Of dit concept ook aansloeg in Zuid Holland Zuid en wat je kunt leren van kopiëren vertelt Lydia van Baak. Directeur regio Zuid-Holland-Zuid.

André Brand

Zelf organisatie organiseert zichzelf niet

In 2012 wordt er, na succes ervaringen binnen zorg- en welzijn, zelfsturing ingevoerd bij Cordaan. Medewerkers maken zelf de roosters, bepalen wie er aangenomen wordt binnen hun team en zorgen dat de zorg op de juiste momenten wordt geleverd. Op papier fantastisch maar de praktijk lijkt weerbarstiger. Zelfsturing wordt in de organisatie wisselend ontvangen, er lijkt meer administratie te ontstaan en de leidinggevende wordt gemist. De tegen stem wordt steeds luider. Wat doe je dan als directie? Directievoorzitter Thuiszorg André Brand van zorgorganisatie Cordaan vertelt hun verhaal.

Jethro Hardeman

Creatief werven van personeel werkt niet altijd

Hoe sluit je arbeidsmarkt campagne aan bij de doelgroep die je voor ogen hebt. Jethro Hardeman is zelfstandig Innovatie adviseur en begeleider voor non-profit organisaties. Hij verzon een originele campagne om vrijwilligers te werven. Of de doelgroep dat ook vond vertelt hij je graag.

Actieprogramma Werken in de Zorg

Wil je meer weten over het Actieprogramma Werken in de zorg? Heb je een goed idee over hoe we de tekorten aan personeel in de zorg kunnen terugdringen? Of heb je een prangende vraag aan VWS, OCW of SZW? Kom dan langs om in gesprek te gaan met medewerkers van deze ministeries.

Deze inloopsessie is onder begeleiding van Cécile Goebel van het ministerie van VWS.

Lees meer over het actieprogramma: https://www.actieleernetwerk.nl/meer/actieprogramma-werken-in-de-zorg/

Druk of Geluk, maak er werk van!

Zorgmedewerkers zetten zich elke dag, met hart en ziel, in voor cliënten. Bijdragen aan het geluk van anderen zit in hun DNA. Het is altijd die ander! Hoe zorg je ervoor dat mensen die altijd voor een ander zorgen, ook voor zichzelf gaan zorgen? En hoe kun je dit als organisatie stimuleren?

Maak kennis met de aanpak bij Philadelphia Zorg; met de visie op geluk en de wijze waarop dit in de praktijk handen en voeten heeft gekregen. Je krijgt een inkijkje hoe het geluk is gekoppeld aan de thema’s verzuim en gezondheid. Philadelphia is winnaar van de Vernet Award vanwege het laagste verzuim in de branche in 2018. Babette Alberda is gekozen tot Vitality Manager 2019 en verzorgt deze workshop.