Themastraat

De Themastraat van de Actie Leer Netwerk Dag staat bol van kennis en ervaring om de personeelstekorten in zorg en welzijn aan te pakken. Kies je themahuis, ontmoet de ambassadeurs en ga in gesprek met de aanwezige organisaties. Op zoek naar regionale verbinding? De medewerkers van de regionale werkgeversorganisaties herken je aan hun reversspeld. Zij brengen je graag met potentiële samenwerkingspartners in gesprek. Natuurlijk vind je de Actie Leer Netwerk balie ook op de themastraat. Heb je een vraag of opmerking voor ons, we horen het graag. Ook op de themastraat vind je ‘Mariëlle tekent‘. Zij tekent graag je portret om je blijvend te inspireren om met de tekorten op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Aan het einde van de dag spelen de Appeltaart Concerten voor je. Waarom we hen hebben uitgenodigd lees je hier.

Arbeidsinnovatie

De inzet van arbeidsbesparende technologie maakt het mogelijk om de efficiëntie te verhogen en de werkomstandigheden te verbeteren.

Zorg van nu

Zorg van Nu gaat over ehealth, innovatie in de zorg en slimme zorgoplossingen. Dat kunnen digitale toepassingen zijn, handige hulpmiddelen en nieuwe technieken. Er zijn veel voorbeelden die kunnen helpen bij zorg en gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan een VR-bril ter afleiding van prikken/pijn, beeldbellen met je zorgverlener, domotica of een beleeftafel voor mensen met dementie. Maak kennis met het team en ontdek wat zij voor je kunnen betekenen.

Lees meer: https://www.zorgvannu.nl/

Tessa de sociale robot

Technologie kan een zorgorganisatie helpen met tastbare resultaten maar succes hangt vaak af van de implementatie. Tinybots deelt in een korte workshop hoe ze Tessa hebben ontwikkeld om de laatste technologie in te zetten om zowel cliënt, zorgprofessional als zorgorganisatie te helpen. En ze delen hun tips, die ze met schade en schande hebben geleerd, hoe je zorgtechnologie succesvol kan inzetten binnen een zorgorganisatie. Tinybots is de ontwikkelaar van Tessa. Tessa is een sociale zorgrobot die mensen met een cognitieve beperking ondersteunt en zorgprofessionals ontlast. Meer dan 70 zorginstellingen zetten inmiddels Tessa in. Tessa is de eerste sociale robot die commercieel beschikbaar is en is ingezet in de zorg.

Lees meer: https://www.tinybots.nl/

Beperken uitstroom

Beperken van de uitstroom van medewerkers leidt direct al tot het terugdringen van het personeelstekort.

Sterk in je werk, zorg voor jezelf

Sterk in je werk is er voor iedereen die de stap naar zorg en welzijn (weer) wil maken, maar niet weet hoe ze dit moeten aanpakken. En voor iedereen die in zorg en welzijn werkt, en nadenkt over een volgende stap in hun loopbaan. Dit project van CNV Zorg & Welzijn en de 14 regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus hebben al 25.000 kandidaten kunnen helpen.

Lees meer: https://www.sterkinjewerk.nl/

(Ont)regelbus

Het programma (Ont)regel de zorg van VWS zet sinds dit najaar de Ontregelbus in om rek in de regels te vinden in de zorg en welzijn. Dat kunnen allerlei soorten instellingen zijn. Een deskundig ontregelteam gaat daar samen met zorgprofessionals en managers aan de slag om de lokale regeldruk te ontrafelen, ontregelen en ontknopen. Zo wordt een lokale ontregelbeweging in gang gezet, die zorgprofessionals meer grip geeft op de eigen regels.

Lees meer: https://www.ordz.nl/

Minder regels, meer tijd voor zorg!

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg en verhogen de werkdruk bij zorgprofessionals. Herken je dit? Of hoor je wel eens van collega’s dat zij registratielast ervaren? Bezoek dan (Ont)Regel de langdurige zorg op de themastraat! Hier zie je waar andere zorgprofessionals tegenaan lopen én wat hun tips zijn. Deel je eigen registratielast en ontdek hoe je zelf kunt werken aan minder onnodige regels, en meer tijd voor zorg! Een activiteit van Vilans.

Merkbaar beter

Meer betrokkenheid werkt merkbaar beter!
Interventies voor behoud van medewerkers in zorg & welzijn, een project van V&VN en CNV Zorg & Welzijn.

Lees meer op: www.zorgvoorbeter.nl/regeldruk of www.kennispleingehandicaptensector.nl

Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie

Binnen je zorginstelling streef je naar kwaliteitsverbetering om meer persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. Daarvoor is er structureel meer personeel nodig. De werkdruk is hoog en vacatures zijn niet of nauwelijks te vervullen. Je bent op zoek naar alternatieve oplossingen voor de huidige knelpunten op personeelsgebied.

Het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie kan een oplossing bieden. Door elementaire taken weg te nemen uit bestaande werkprocessen, creëren we functies zonder zorgtaken. Dit zorgt voor werkdruk verlichting bij het huidige personeel en er ontstaan functies voor werkzoekenden die graag aan het werk willen in de zorg maar niet over de juiste startkwalificatie beschikken of voor mensen met een arbeidsbeperking.

Kom bij ons langs op de themastraat of kijk op: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/toelichting-voordelen-en-regelingen/detail/bedrijfsadvies-inclusieve-arbeidsorganisatie

Regioteam VWS

Het Regioteam Werken in de Zorg: een nieuw team van het ministerie van VWS dat op een bijzondere manier een bijdrage gaat leveren aan anders werken en behoud van personeel voor zorg en welzijn. Coördinator van het Regioteam Joost Trienekens van VWS is met acht regionale collega’s op de themastraat aanwezig. ‘Kom gerust bij ons langs met je vastgelopen idee, plan of project: met elkaar is er veel meer mogelijk dan je denkt.’

Lees meer: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/nieuws/regioteam-actie-leer-netwerk-dag-is-de-kans-om-verder-te-komen-met-je-plan-of-project/

Ontdek de ouderenzorg

In Gelderland zijn 36 organisaties samen gestart met een imagocampagne om de beeldvorming rondom werken in de ouderenzorg te verbeteren. Uit onderzoek bleek dat 90% van de medewerkers trots zijn op hun werk en dit omschrijft als ‘uitdagend’. Toch weten mensen die niet werkzaam zijn in de branche nog onvoldoende wat het werk inhoudt en kiezen door verkeerde aannames niet voor een baan in de ouderenzorg. Dat moet veranderen! Daarom bundelen de organisaties hun krachten en laten zij samen met een grootschalige campagne in de regio zien dat werken in de ouderenzorg niet alleen zorg voor een oudere betekent, maar ook: bedenken, organiseren, inspireren, leren, signaleren, stimuleren en meer. De campagne sluit goed aan bij de landelijke campagne IKZorg. Wij van WZW Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Gelderland vertellen je graag meer over de inhoud en voorlopige resultaten van de campagne, onze gezamenlijke werkwijze en wat deze samenwerking in de regio nog meer heeft opgeleverd.

Gezond Werken

Gezond & Zeker in de zorg

Gezond & Zeker ondersteunt zorg- en welzijn professionals bij het tegengaan van fysieke belasting en agressie op de werkvloer. Door middel van e-learning modules, online downloads, een maandelijkse nieuwsbrief en bijeenkomsten door het hele land geven we jou en je collega’s alle handvaten die je nodig hebt om gezond en met plezier aan het werk te zijn en te blijven! Gezond & Zeker is een initiatief van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.

Lees meer: www.blijfinzetbaar.nl

Meer uren werken

Meer uren of grote contracten aanbieden brengt de arbeidsmarkt weer in beweging.

InDialoog voor gezonde zorgmedewerkers

In een gezond organisatieklimaat praten alle lagen van een zorgorganisatie met elkaar over gezond en veilig werken. En niet alleen wordt er gepraat; er worden ook oplossingen doorgevoerd. Dat zorgt voor minder verzuim, betere kwaliteit van zorg en minder uitstroom. Ruim 70 zorgorganisaties gingen je voor met InDialoog voor gezonde zorgmedewerkers van IZZ. Het is doeltreffend, simpel en eenvoudig. Meer weten? Kom bij ons langs in de themastraat.

Leven lang ontwikkelen

Jobcarving en functiecreatie pakken het personeelstekort aan én bieden kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Design thinking

STUDIO.WHY neemt de deelnemers mee in een korte kennismaking met Design Thinking, een mindset en methodiek waarmee vanuit het perspectief van de eindgebruikers oplossingen worden gecreëerd voor complexe vraagstukken. Deze aanpak wordt binnen en buiten de zorg steeds vaker toegepast. 

Werken naar talent

Minder regels, meer tijd voor zorg!

Tijdens een bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie zoeken wij in de bestaande werkprocessen naar eenvoudige werkzaamheden. Deze combineren we tot een nieuw takenpakket, waar we vervolgens een geschikte kandidaat bij zoeken uit de doelgroep. Dit advies is kosteloos. Voor informatie en advies kun je terecht bij de stand van het UWV waar onze adviseurs je graag verder helpen.

FIT. Het alternatief voor het klassieke functioneringsgesprek

Hoe maak je individueel functioneren in teams bespreekbaar en versterk je tegelijkertijd de performance van het team? Met FIT maak je als teamcoach, HR-professional of leidinggevende het individueel functioneren stapsgewijs onderdeel van het teamproces. Met als resultaat een powerteam. Bezoek FWG Progressional People.