Focus op 45up powervrouwen

Nog nooit namen er zoveel vrouwen van 45 jaar en ouder deel aan het arbeidsproces als nu. Een groot deel daarvan werkt in de zorg. Alleen al daarom reden genoeg om deze ‘powervrouwen’ gemotiveerd en vitaal te houden.

In deze workshop gaan we in op verschillende thema’s die centraal staan in de levensfase van deze belangrijke doelgroep. Zo kun je ze ondersteunen met alles wat er in deze levensfase speelt en ze helpen hun kwaliteiten optimaal te benutten in hun werk. Met perspectief op de toekomst.

Deze workshop wordt gegeven door Liesbeth Heuts en Chris-Jan van Leeuwen van FWG

Samen leren in de Wijk

Bij Samen leren in de wijk leert de student in de reële context (echte praktijk). De praktijkervaring stuurt het leerproces. De basis van Samen leren in de wijk wordt gevormd door wat de student ‘boeit, bindt en motiveert’. Niet leren en later toepassen, maar door toepassen steeds meer ontdekken wie je bent en wat je nodig hebt en wilt leren.

Deze workshop wordt gegeven door Joke Voermans en Henk van Tilborg van Surplus.

Praktijkleerroute: opleiden in een driehoek student-docent-werkbegeleider!

In de workshop wordt het concept praktijkleerroute toegelicht en wordt ingezoomd op het coachen in de driehoek: student-docent-werkbegeleider, hierbij rekening houdend met de diverse dossiers van de zorg en welzijns-opleidingen. We nodigen de deelnemers uit om mee te denken hierover en ervaringen uit te wisselen.

Deze workshop wordt gegeven door: Marina van den Steenstraten, Mieke Bouman en Mark Lentink

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/praktijkleerroute-zorg-welzijn/

‘Meer’ en ‘Anders’ Opleiden: een regionaal planningsavontuur

Met andere organisaties samen werken aan regionale meer-jaren doelstellingen rond ‘Meer’ en ‘Anders’ opleiden. Is gemakkelijk gezegd, ook gemakkelijk gedaan? Waarom doe je dat en wat kom je tegen tijdens dat avontuur? Hoe vind je richting en houvast? Wat helpt wel en wat helpt niet?

Wilma Jansen en Lotte Speelman nemen je mee in de ervaringen binnen de regio Kennemerland, Amstelland, Meerlanden. Met elkaar bespreken we dilemma’s die we ombuigen in do’s en don’ts. Je kunt hiermee je eigen actieplan weer verder aanscherpen!

Deze workshop wordt gegeven door Wilma Jansen en Lotte Speelman van Samen Voor Betere Zorg, regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden.

Zorg & Welzijn verbindt: samenwerking vmbo-mbo-werkveld

Zoals bekend, is er een groot tekort aan werknemers in de zorg. Het Platform VMBO Zorg & Welzijn wil zich inzetten voor een toename van het aantal leerlingen/beroepsbeoefenaars in de zorg door een bewustere keuze voor de sector en dus een hogere verwante doorstroom van vmbo profiel Z&W naar mbo.

Dat willen wij doen door in lijn met de programma’s Sterk Beroeps Onderwijs en Werken in de Zorg op regionaal niveau te bevorderen dat er contacten ontstaan tussen vmbo-docenten, mbo-docenten en instellingen. Er ontstaat dan een structurele samenwerking. Tijdens onze workshop laten we op basis van filmmateriaal mooie voorbeelden zien van bestaande en zich ontwikkelende samenwerking tussen vmbo, mbo en werkveld. Aansluitend verkennen we in tafelgroepen met elkaar de mogelijkheden van samenwerking in uw regio op basis van het instrument ‘Inspiratiekompas’

Deze workshop wordt gegeven door Maud Croes en Wilma Roijackers van Platform VMBO Zorg & Welzijn.

Spraakgestuurd ECD

Spraaksturing wordt op steeds meer plekken toegepast en is niet meer te stoppen. De kwaliteit van de techniek verbetert snel en de intelligentie van de software gaat met sprongen vooruit. Vanuit deze ontwikkeling is het innovatief project Spraakgestuurd ECD ontstaan, dat we gezamenlijk met veel zorginstellingen in Zuid-Limburg door middel van pilots vormgeven. Tijdens de workshop gaan we in op de doelen die we willen bereiken, de keuzes die gemaakt zijn in middelen, het proces om met acht zorginstellingen keuzes te maken, alle organisaties betrokken te houden en de problematiek van pionieren.

Deze workshop wordt gegeven door Bert Gulikers.

Anders kijken naar hetzelfde

TanteLouise heeft als ambitie het bewonersgeluk en het geluk van medewerkers naar een hoger plan te tillen. Zij gaan er vanuit dat gelukkige medewerkers actief bijdragen aan het geluk van bewoners. Het verzuim en verloop is aanzienlijk lager dan gemiddeld. Ook is de medewerkerstevredenheid hoger. Door een combinatie van sturen op werkgeluk, leiderschap en de inzet van arbeidsbesparende technologie. Hoe doen ze dat bij tanteLouise?

Deze workshop wordt gegeven door Conny Helder, Raad van Bestuur van TanteLouise

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/anders-kijken-naar-hetzelfde/

Tech en werken in de zorg: open de black box!

Telemonitoring, domotica, big data, augmented en virtual reality… Een greep uit de vormen van technologie die de komende jaren een steeds grotere impact zullen hebben op de zorg. Maar wat voor impact? Raakt het op termijn het bestaansrecht van de zorgprofessional? Of biedt het ook kansen? Juist in het licht van een langdurig krappe arbeidsmarkt?

Regeren is vooruitzien luidt het spreekwoord. In deze workshop gaan we in sneltreinvaart in op technologische innovaties: wat kan er al en hoe beïnvloedt dit het werken in de zorg? Daarnaast gaan we in op een manier om de ‘black box’ van technologie te openen. We laten zien hoe je de effecten van technologie op werk meetbaar kunt maken, zodat je als zorgorganisatie echt kunt anticiperen op het werken in de zorg van (over)morgen.

Deze workshop wordt gegeven door Bram de Gier en Geertje van de Ven van FWG Professional People.

Impactgericht werken in zorg en welzijn

Veranderen met impact: het is minder ingewikkeld dan je misschien denkt! Speciaal voor iedereen die volgend jaar écht het verschil wil maken met zijn of haar project, organiseert het impact-team van het Vilans-programma Zorgvernieuwers deze sessie Impactgericht Werken in Zorg en Welzijn.

Deze workshop wordt gegeven door Janneke Haan, Liesbeth van den Berg en Frans van Soest van Vilans.

Wat gebeurt er als iedereen zeggenschap heeft?

Invloed hebben op de vakinhoud, zeggenschap hebben over de beroepsuitoefening. Kenmerken die kunnen bijdragen aan het werkplezier en aan de kwaliteit van zorg? Maar hoe organiseer je zeggenschap in je organisatie? En zijn er grenzen aan het nemen of krijgen van zeggenschap?

In deze workshop verkennen we dit thema verder en bezien we welke toegevoegde waarde zeggenschap kan hebben op de werkvloer en wat het de organisatie oplevert. Ter illustratie worden deelnemers meegenomen in de dagelijkse praktijk van GGZ Delfland met de voordelen en de uitdagingen die verpleegkundigen ervaren als het gaat om zeggenschap.

Deze workshop wordt gegeven door Marieke Tetteroo van GGZ Delfland.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/hallo-vip-op-weg-naar-de-beste-zorg/