Tessa de sociale robot

Technologie kan een zorgorganisatie helpen met tastbare resultaten maar succes hangt vaak af van de implementatie. Tinybots deelt in een korte workshop hoe ze Tessa hebben ontwikkeld om de laatste technologie in te zetten om zowel cliënt, zorgprofessional als zorgorganisatie te helpen.

Daarnaast ze delen hun tips, die ze met schade en schande hebben geleerd, hoe je zorgtechnologie succesvol kan inzetten binnen een zorgorganisatie. Tinybots is de ontwikkelaar van Tessa. Tessa is een sociale zorgrobot die mensen met een cognitieve beperking ondersteunt en zorgprofessionals ontlast. Meer dan 70 zorginstellingen zetten inmiddels Tessa in. Tessa is de eerste sociale robot die commercieel beschikbaar is en is ingezet in de zorg.

Deze workshop wordt gegeven door Tessa de Vaan van Tinybots.

Werken is leren. Leren is werken

We roepen al snel dat leren leuk is. In de praktijk blijkt het ingewikkelder te liggen. Een hoge ‘no show’ bij bij al dan niet verplichte opleidingen en ook twijfels over het rendement van leerinspanningen op de werkvloer. Herkenbaar?

Het kan ook anders! Nieuwe inzichten op het gebied van leren en ontwikkelen bieden belangrijke aanknopingspunten om enerzijds leren leuker en vanzelfsprekender voor medewerkers te maken terwijl anderzijds ook het opleidingsrendement vergroot kan worden.

Deze workshop wordt gegeven door Menno van Leeuwen van SIGRA.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/werken-is-leren-leren-is-werken/

BTW en het uitlenen van personeel in de zorg

Deze workshop is voor iedereen die wil weten wanneer bij het uitlenen van personeel in de zorg wel of geen BTW verschuldigd is. Daarnaast krijg je een inkijkje in de samenwerking tussen de ministeries van VWS en Financiën op dit gebied.

De workshop start met een korte inleiding op het onderwerp aan de hand van de huidige regelgeving. Daarna zal er ruimschoots gelegenheid zijn om met de beide vertegenwoordigers van de ministeries in gesprek te gaan over datgene waar je organisatie in de praktijk tegenaan loopt als het gaat om btw en personeel.

Deze workshop wordt gegeven door Martijn Klunder van het ministerie van VWS en Willem Zorge van het Ministerie van Financiën.

Waardevolle zorg en waardevol onderwijs gaan samen, maar daar moet je wel wat voor doen

Soms vraagt een situatie om een radicale vernieuwing, om het kantelen van een systeem. Het beroepsonderwijs voor helpende, verzorgende en verpleegkundigen voor de ouderenzorg is zo’n situatie.

Het verrijken van het onderwijs analoog aan de actuele zorgpraktijk waarin de bewoner en hun naasten echt centraal staan. Dat maakt dat er in de regio Leiden de handen ineengeslagen zijn en er echt werk gemaakt wordt van vernieuwend onderwijs zowel in de theorie als de praktijk. Inmiddels zijn we een jaar op dreef en er zijn stenen verschoven en enthousiaste verhalen om te delen.

Deze workshop wordt gegeven door Mieke Hollander en Joost de Jongen van Zorg4effect.

Laten zien dat het kan; het Potentieel Pakken

Wat als meer dan 900.000 vrouwen die nu deeltijd in de zorg werken, een aantal uren meer zouden werken? Zouden ze dan tegelijkertijd hun eigen positie kunnen versterken én de arbeidstekorten kunnen terugdringen?

Met deze hypothese heeft Stichting Het Potentieel Pakken een onderzoek uitgezet. Met de uitkomsten van dit onderzoek en een innovatieve werkwijze met zorginstellingen, hebben we veelbelovende inzichten gekregen in de deeltijdfactor voor medewerkers in de zorg en de barrières om meer te kunnen/willen werken. Deze drempels bestaan uit een aantal factoren waarvan we overtuigd zijn dat hier invloed op uitgeoefend kan worden. Inmiddels zijn we al een stuk verder met het uitproberen van de oplossingsrichtingen in de praktijk. In een interactieve sessie brengen we jou een heleboel interessante inzichten én willen we jouw denk- en doekracht inzetten om te werken aan een betere arbeidsmarktpositie van vrouwen en het zorg tekort oplossen. Hoe mooi is dat! Een vervolgsessie op de ochtendsessie.

Inloopsessie waar leden van het team van Stichting Het Potentieel Pakken je graag verder informeren over alle mogelijkheden. Met Jolanda Vellekoop (Randstad) en Wendy van den Boogaard (PGGM).

Dutch Design Thinking, de mens echt centraal stellen

Een snel en ingrijpend veranderende wereld vraagt om een andere mindset. In deze snelkookpan ga je aan de slag met de manier waarop steeds meer organisaties binnen en buiten de zorg complexe problemen oplossen die aansluiten bij de behoeften van eindgebruikers en medewerkers.

Deze workshop wordt gegeven door Kees Froeling en Marcella van Eijndhoven van STUDIO.WHY

De weg van traineeprogramma jeugdprofessionals naar leergang werken met jeugd

In 2016 is het idee voor een traineeprogramma geboren, in een sessie met jongeren, ouders, bestuurders en jeugdprofessionals. In deze workshop nemen we je mee in de design thinking route, en laten we je aan de hand van deze methodiek zien hoe de leergang werken met jeugd tot stand is gekomen.

Deze workshop wordt gegeven door Liesbeth Faas van de Fontys Hogeschool Pedagogiek en Vivian Jacobs van van Sterk Huis .

Leren en Versterken in netwerken

LEV is een vernieuwende manier van leren en ontwikkelen met studenten, onderwijspartners, en teams in netwerken. Binnen Cello werken minimaal een viertal verschillende teams in een netwerk samen met onderwijs aan de ontwikkeling gericht op de pijlers eigenaarschap, krachtgericht en werkplek = leerplek.

Op dit moment zijn er een acht netwerken en bouwen we binnen Cello ook door aan andere leerinterventies vanuit de leervisie en pijlers die ons helpen vitaal te organiseren. We werken vanuit gelijkwaardigheid aan groei door de studenten meet=r eigenaarschap te geven en laten nemen in betekenisvolle opdrachten. We dagen onszelf ( onderwijs en praktijk) uit de opdrachten op een andere manier invulling te geven zodat studenten en clienten er echt meerwaarde van ondervinden. Benieuwd naar onze lessen en successen? En de manier waarop wij als organisatie richting geven bewegingen als LEV?

Deze workshop wordt gegeven door: Lonneke de Laat, Toine van der Pol en Maartje van Casteren van Cello.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/lev-leren-en-versterken/

De impact van een assistentiehond

Het is ongelooflijk hoe veel impact een assistentiehond op je leven kan hebben als je een beperking hebt. Een goed getrainde hond aan je zij die je helpt met alledaagse bezigheden en óók activiteiten van de thuiszorg overneemt, dat zorgt voor meer zelfstandigheid en mobiliteit.

Zo’n hond is ook nog eens een gezellig maatje waar je mee kan knuffelen en die ervoor zorgt dat je makkelijker sociaal contact maakt. KNGF Geleidehonden vertelt over wat een assistentiehond kan doen; en een ervaringsdeskundige mét hond vertelt haar verhaal.

Deze workshop wordt gegeven door Meta Neeleman, directeur KNGF Geleidehonden en Dieuwke Turksma, Ambassadeur KNGF Geleidehonden en haar assistentiehond.

Regionale Stage Monitor

Rotterdam wil voldoende kundig zorgpersoneel, nu en in de toekomst. De randvoorwaarde is tijdig voldoende mensen opleiden (VIG (MZ), MBO V en HBO V). Ons gezamenlijke doel binnen deRotterdamseZorg is dan ook voldoende passende stageplaatsen voor de studenten in de regio Rotterdam, door gezamenlijke verantwoordelijkheid en verdeling van het aantal stagiaires.

Om regionaal inzicht te krijgen in de vraag, het aanbod en de uiteindelijke invulling van de stages door de afzonderlijke instellingen is er afgesproken een monitoringssysteem te implementeren die dit regionaal in kaart brengt. Deze Stage Monitor is november 2019 door de partijen in gebruik worden genomen. Hierdoor hebben we regionaal inzicht en regie op de stages en een betere benutting van de capaciteit van de leerwerkplekken. Ook een grote winst is dat door digitalisering het matchingsproces veel efficiënter en veiliger verloopt. Tijdens de presentatie krijg je inzicht in het doorgelopen proces en geven we een demonstratie van de Stage Monitor.

Deze workshop wordt gegeven door Conny Nieuwenhuizen en Fetter Herbert van de RotterdamseZorg