Dexter 12

Beschrijving kolom 6

De impact van een assistentiehond
-

Werkdrukvermindering door procesverbetering
-

Meer medewerkers in de zorg: succesvolle samenwerking vmbo-mbo-werkveld
-