Dexter 21

Beschrijving kolom 13

Werken is leren. Leren is werken
-

Wat gebeurt er als iedereen zeggenschap heeft?
-