Anders kijken naar hetzelfde

TanteLouise heeft als ambitie het bewonersgeluk en het geluk van medewerkers naar een hoger plan te tillen. Zij gaan er vanuit dat gelukkige medewerkers actief bijdragen aan het geluk van bewoners. Het verzuim en verloop is aanzienlijk lager dan gemiddeld. Ook is de medewerkerstevredenheid hoger. Door een combinatie van sturen op werkgeluk, leiderschap en de inzet van arbeidsbesparende technologie. Hoe doen ze dat bij tanteLouise?

Deze workshop wordt gegeven door Conny Helder, Raad van Bestuur van TanteLouise

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/anders-kijken-naar-hetzelfde/

Event Timeslots (1)

Dexter 17
-