Falend Vooruit Café

Werven, binden en boeien

Mislukte wervingscampagnes, een app die tot werkdrukverlaging moet leiden maar die medewerkers helemaal niet blijken te snappen: het zijn voorbeelden van Falend Vooruit die bij het Actie Leer Netwerk een podium krijgen komen. Wie vertellen hun verhaal? De presentatie in het Falend Vooruit Café is in handen van Annelies Mulder. Zij wordt bijgestaan door Wijnand Vossestein.

In 2017 dacht Annelies Mulder een geweldig idee te hebben voor een loopbaan- en vitaliteit webshop voor medewerkers in zorg- en welzijn. Er was een goede naam, er waren innovatieve producten en er was een slim proces erom heen georganiseerd. Alle lichten stonden dan ook op groen. De lancering was een groot feest en de verwachtingen waren hooggespannen. Maar de weken daarna bleef het stil, de maanden daarna ook. Horen wat Annelies vergeten was? Annelies is de trekker van Falend Vooruit bij het Actie Leer Netwerk. Klik hier om meer te lezen en de podcast te beluisteren.

Falend Vooruit verhalen:

Falend Vooruit biedt een podium aan gestrande arbeidsmarkt- en innovatie projecten binnen zorg en welzijn. Op het podium vertellen vijf sprekers over hun ideeën, en waar het mis ging en welke lessen zij hebben geleerd.

Sanne van der Hagen

Innoveren is ingewikkeld met te strakke kaders

Van concessie naar deceptie dat was de teneur van de opdracht. Als co-designer voor een organisatie die software maakt voor mensen met een verstandelijke beperking was het de taak van implementatie adviseur Sanne van der Hagen van Bureau Wisselstroom om aan de hand van de cliëntvraag aansprekende online ontwerpen te maken die aansluiten bij de doelgroep. In 2014 kreeg zij van een organisatie die jongeren ondersteunt met autisme, de vraag om twee apps te ontwikkelen ter bevordering van de zelfredzaamheid van deze jongeren. De apps mochten niet leidend of sturend zijn. Het ging er vooral om dat de jongeren eigen vaardigheden konden inzetten bij het aanpakken van dagelijkse dingen en daardoor minder afhankelijk zouden zijn van begeleiding. Door de goede gesprekken met de jongeren kwamen we op twee fantastische apps, creatief en passend bij de doelgroep. Fantastisch, maar om beiden goed uit te voeren was het budget niet toereikend. Dus het advies was: kies voor één app en maak deze goed af. Maar de opdrachtgever wilden persé twee apps. Wat te doen? Meegaan in de wens? Hakken in het zand? Benieuwd of de app online terug te vinden is en wat Sanne van dit traject heeft geleerd?

Lydia van Baak

Kopiëren van best practise geen garantie voor succes

In de verschillende arbeidsmarkt regio’s worden mooie activiteiten bedacht om het tekort aan zorg- en welzijn personeel op te lossen. De regio’s delen deze voorbeelden met elkaar en nemen ook activiteiten van elkaar over. Dit kan succesvol zijn maar soms pakt dit ook niet goed uit, of in ieder geval niet zoals verwacht. Zo nam de regio Zuid-Holland Zuid van de werkgeversvereniging WGV Zorg en Welzijn het Rotterdamse het concept van de matchtafel over. Doel van de matchtafel was om de mobiliteit en de duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel te verbeteren. Of dit concept ook aansloeg in Zuid Holland Zuid en wat je kunt leren van kopiëren vertelt Lydia van Baak. Directeur regio Zuid-Holland-Zuid.

André Brand

Zelf organisatie organiseert zichzelf niet

In 2012 wordt er, na succes ervaringen binnen zorg- en welzijn, zelfsturing ingevoerd bij Cordaan. Medewerkers maken zelf de roosters, bepalen wie er aangenomen wordt binnen hun team en zorgen dat de zorg op de juiste momenten wordt geleverd. Op papier fantastisch maar de praktijk lijkt weerbarstiger. Zelfsturing wordt in de organisatie wisselend ontvangen, er lijkt meer administratie te ontstaan en de leidinggevende wordt gemist. De tegen stem wordt steeds luider. Wat doe je dan als directie? Directievoorzitter Thuiszorg André Brand van zorgorganisatie Cordaan vertelt hun verhaal.

Jethro Hardeman

Creatief werven van personeel werkt niet altijd

Hoe sluit je arbeidsmarkt campagne aan bij de doelgroep die je voor ogen hebt. Jethro Hardeman is zelfstandig Innovatie adviseur en begeleider voor non-profit organisaties. Hij verzon een originele campagne om vrijwilligers te werven. Of de doelgroep dat ook vond vertelt hij je graag.

Event Timeslots (1)

Galloway
-