Praktijkleerroute: opleiden in een driehoek student-docent-werkbegeleider!

In de workshop wordt het concept praktijkleerroute toegelicht en wordt ingezoomd op het coachen in de driehoek: student-docent-werkbegeleider, hierbij rekening houdend met de diverse dossiers van de zorg en welzijns-opleidingen. We nodigen de deelnemers uit om mee te denken hierover en ervaringen uit te wisselen.

Deze workshop wordt gegeven door: Marina van den Steenstraten, Mieke Bouman en Mark Lentink

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/praktijkleerroute-zorg-welzijn/

Event Timeslots (1)

Dexter 15
-