Actieprogramma Werken in de Zorg

Wil je meer weten over het Actieprogramma Werken in de zorg? Heb je een goed idee over hoe we de tekorten aan personeel in de zorg kunnen terugdringen? Of heb je een prangende vraag aan VWS, OCW of SZW? Kom dan langs om in gesprek te gaan met medewerkers van deze ministeries.

Deze inloopsessie is onder begeleiding van Cécile Goebel van het ministerie van VWS.

Lees meer over het actieprogramma: https://www.actieleernetwerk.nl/meer/actieprogramma-werken-in-de-zorg/

Event Timeslots (1)

Dexter 30
-