Koplopers uit zorg, welzijn en onderwijs presenteren hun goede voorbeeld!

Meer en betere stageplaatsen

Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

Ook nieuwsgierig hoe je meer stageplaatsen binnen je organisatie creëert én tegelijkertijd de kwaliteit van zorg blijft verbeteren? In het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis is er een begeleidingsmodel ontwikkeld die ervoor zorgt dat studenten én medewerkers veilig kunnen leren, onderzoeken en innoveren op een ‘warme’ leer/werkplek.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/meer-en-betere-stageplaatsen/

GET-lab: Verbinden met technologie

Avans Hogeschool

In het GET-lab verbinden we met technologie: onderzoek, onderwijs en werkveld uit de domeinen zorg en welzijn. Maak kennis met verschillende technologieen en probeer deze zinvol uit. Wij delen graag onze kennis en de zin en onzin van technologie.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/get-lab/

VIG in de regio Foodvalley

Dulon College

Om de tekorten in de zorg in de regio Foodvalley aan te pakken is er in 2017 gestart met een zij-instroom traject VIG in de regio Foodvalley. In eerste instantie voor werkzoekende maar nu ook voor zij-instromers. Deze regionale samenwerking (werkgevers-gemeenten-onderwijs) heeft nu ook geleid tot andere mooie initiatieven! Samenwerking in de zorg in de Foodvalley werkt!

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/vig-in-de-regio-foodvalley/

Mobiele Zorglab

ROC Midden Nederland

Het twaalf meter lange Mobiele Zorglab is groots, zo ook de ‘experience’ die we alle zorg- en welzijnsmedewerkers gunnen. Het Lab faciliteert een indrukwekkende experience voor je zorg- of welzijn professionals gericht op het belang, het gebruik en de acceptatie van onder andere zorgtechnologie.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/zorglab/

Als je ze niet kan vinden moet je ze maken

Aafje

Hoe kun je zijinstromers goed opleiden zodat ze daarna zelfstandig aan het werk kunnen? We zien bij onze sollicitanten dat er veel kandidaten een diploma hebben behaald van zowel Helpende, VIG als Verpleegkundige maar een te weinig werkervaringen. Wij hebben daar drie specifieke afdelingen voor ingericht. Nieuwsgierig geworden? Kom dan bij ons langs in de Koploperzaal.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/ontwikkelafdeling/

Digivaardig in de zorg

’s Heeren Loo

Alle medewerkers in de zorg digital vaardig – de succesfactoren van het project Digitale vaardigheden. ‘s Heeren Loo ontwikkelde daarom een groot meerjarenprogramma om digitale vaardigheden van medewerkers te verbeteren en deelde alle kennis en materialen op www.digivaardigindezorg.nl. De site bevat leermiddelen, communicatiemiddelen, een zelftest, filmpjes/vlogs en plannen waarmee medewerkers het vereiste digivaardigheidsniveau kunnen behalen. Samen met partners als Utrechtzorg en VWS is de kennissite van ’s Heerenloo doorontwikkeld naar andere sectoren, zoals de VVT. Leer wat het medewerkers oplevert.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/programma-digitale-vaardigheden/

Ketenstage ‘Student volgt Cliënt’

Hanzehogeschool

In een ketenstage doorloopt de student tijdens één stage de zorgketen van de kwetsbare oudere, en ontwikkelt op die manier een brede en abstracte kijk op de zorg in de zorgketen. De studenten doen dat door aan de hand van een patiëntprobleem en volgens het verpleegkundig proces, te werken aan hun leeruitkomsten. Centraal hierbij staat zelfsturing, informeel leren in de leergemeenschap en zelfontplooiing.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/ketenstage-student-volgt-client/

Van ‘vinken’ naar vragen en luisteren

ROHA

Met het project Van Vinken naar Vragen en Luisteren biedt ROHA praktijkondersteuners en huisartsen de mogelijkheid om de focus in de ketenzorg op de mens te richten, in plaats van op het (afvinken van het) protocol. Met de introductie van de visie Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag blijken we een troef in handen te hebben om dat te bereiken. Sinds 2016 bieden we structureel GG/ZZ-scholingen aan, intervisie, tools, coaching on the job. De bottom-up en persoonsgericht aanpak is uniek. Het project heeft daarnaast zo veel meer gebracht. Niet alleen de zorg is meer persoonsgericht geworden, ook ons eigen (kwaliteits)beleid is veranderd. Het resultaat is dat mensen meer werkplezier hebben en dat het werk lichter wordt. Patiënten ervaren meer regie en autonomie.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/van-vinken-naar-vragen/

Tech@doptie

Practoraat Tech@doptie

Hoe kun je als zorg- en welzijnsprofessional of student zo goed mogelijk functioneren in een voortdurend veranderende zorgomgeving vol technologische ontwikkelingen? Tech@doptie is een samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en overheid uit de regio Arnhem-Nijmegen met als doel om toekomstige en huidige zorgverleners voor te bereiden en op te leiden om te kunnen werken met allerlei technologische toepassingen in hun werk. Neem kennis van het tech@doptiespel, de experimenten, leeractiviteiten en de net gestarte kenniskring.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/techadoptie/

Virtual Reality

Fontys, GGzE, GGz Breeburg, Catharina Ziekenhuis

Zorgverleners ervaren in kritische beroepssituaties regelmatig machteloosheid en stress. Het Koploperinitiatief ‘Virtual Reality’ traint beginnend professionals om op zulke moment regie te nemen. In een veilige leeromgeving kan worden geoefend met stressvolle of emotionele situaties die zich in het werk in zorg en welzijn voordoen. Kom en ervaar.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/virtual-reality/

Tekorten in de zorg? Dan heb je Lefgozers nodig!

Zorgkantoor VGZ, BrabantZorg

Hoewel de cijfers uiteenlopen en de prognoses regelmatig worden bijgesteld, is het duidelijk dat er in Nederland een enorme behoefte is aan gekwalificeerd zorgpersoneel. Is dat zorgelijk? Ja. Zijn er goede oplossingen die werken? Jazeker. De Nederlandse beroepsbevolking herbergt tienduizenden mensen met een zorghart en de wens om in de zorg te werken. Maar wat weerhoudt die mensen dan om hun baan op te zeggen en naar de zorg over te stappen? Die vraag staat centraal in het Lefgozer traject.

Lefgozers -een regionale samenwerking in Noord-Oost Brabant- heeft de grootste drempels voor een overstap naar de ouderenzorg weggenomen, en brengt zij-instromers met een zorghart in verbinding met ouderenzorginstellingen waar zij zich in anderhalf jaar laten omscholen tot Verzorgende IG (3). Inmiddels heeft dit geleid tot een samenwerking met een aantal middelgrote en grote ouderenzorginstellingen in de regio en 120 Lefgozers die in 2019 de overstap naar de zorg hebben gemaakt. Begin 2020 starten er meer klassen, de animo voor het Lefgozer traject is ontzettend groot.
Zij-instromers en de zorg; de match is mogelijk, maar daar is wel een beetje lef voor nodig! Meer weten? Kijk eens op www.lefgozer.nu

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/lefgozers/

Leerlingpoule: uniek leer-werk aanbod voor zij-instromers

Werkzoekende kunnen als zij-instromer de overstap naar Zorg en Welzijn maken. Zij krijgen een 2 jarige combinatieopleiding BBL VZ-MZ opleiding  niveau 3.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/leerlingpoule-uniek-leer-werk-aanbod-voor-zij-instromers/

Leren en Versterken in Netwerken

Cello

In tijden van personeelstekorten ben je als organisatie extra blij met studenten. Maar wat als die uitdaging blijken te missen en daardoor uitvallen? Cello bedacht een nieuwe visie op leren, voor meer werk- en leerplezier van studenten én medewerkers.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/lev-leren-en-versterken/

Event Timeslots (1)

Limousin 2 – Plenaire zaal
-