Regionale Stage Monitor

Rotterdam wil voldoende kundig zorgpersoneel, nu en in de toekomst. De randvoorwaarde is tijdig voldoende mensen opleiden (VIG (MZ), MBO V en HBO V). Ons gezamenlijke doel binnen deRotterdamseZorg is dan ook voldoende passende stageplaatsen voor de studenten in de regio Rotterdam, door gezamenlijke verantwoordelijkheid en verdeling van het aantal stagiaires.

Om regionaal inzicht te krijgen in de vraag, het aanbod en de uiteindelijke invulling van de stages door de afzonderlijke instellingen is er afgesproken een monitoringssysteem te implementeren die dit regionaal in kaart brengt. Deze Stage Monitor is november 2019 door de partijen in gebruik worden genomen. Hierdoor hebben we regionaal inzicht en regie op de stages en een betere benutting van de capaciteit van de leerwerkplekken. Ook een grote winst is dat door digitalisering het matchingsproces veel efficiënter en veiliger verloopt. Tijdens de presentatie krijg je inzicht in het doorgelopen proces en geven we een demonstratie van de Stage Monitor.

Deze workshop wordt gegeven door Conny Nieuwenhuizen en Fetter Herbert van de RotterdamseZorg

Event Timeslots (1)

Dexter 11
-