Leren en Versterken in netwerken

LEV is een vernieuwende manier van leren en ontwikkelen met studenten, onderwijspartners, en teams in netwerken. Binnen Cello werken minimaal een viertal verschillende teams in een netwerk samen met onderwijs aan de ontwikkeling gericht op de pijlers eigenaarschap, krachtgericht en werkplek = leerplek.

Op dit moment zijn er een acht netwerken en bouwen we binnen Cello ook door aan andere leerinterventies vanuit de leervisie en pijlers die ons helpen vitaal te organiseren. We werken vanuit gelijkwaardigheid aan groei door de studenten meet=r eigenaarschap te geven en laten nemen in betekenisvolle opdrachten. We dagen onszelf ( onderwijs en praktijk) uit de opdrachten op een andere manier invulling te geven zodat studenten en clienten er echt meerwaarde van ondervinden. Benieuwd naar onze lessen en successen? En de manier waarop wij als organisatie richting geven bewegingen als LEV?

Deze workshop wordt gegeven door: Lonneke de Laat, Toine van der Pol en Maartje van Casteren van Cello.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/lev-leren-en-versterken/

Event Timeslots (1)

Dexter 13
-