Wat gebeurt er als iedereen zeggenschap heeft?

Invloed hebben op de vakinhoud, zeggenschap hebben over de beroepsuitoefening. Kenmerken die kunnen bijdragen aan het werkplezier en aan de kwaliteit van zorg? Maar hoe organiseer je zeggenschap in je organisatie? En zijn er grenzen aan het nemen of krijgen van zeggenschap?

In deze workshop verkennen we dit thema verder en bezien we welke toegevoegde waarde zeggenschap kan hebben op de werkvloer en wat het de organisatie oplevert. Ter illustratie worden deelnemers meegenomen in de dagelijkse praktijk van GGZ Delfland met de voordelen en de uitdagingen die verpleegkundigen ervaren als het gaat om zeggenschap.

Deze workshop wordt gegeven door Marieke Tetteroo van GGZ Delfland.

Lees meer over deze Koploper: https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/hallo-vip-op-weg-naar-de-beste-zorg/

Event Timeslots (1)

Dexter 21
-