Van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie: investeren in werkgeluk

28 regionale ziekenhuizen verenigd in de SAZ hebben een ambitieuze strategische ambitie: bijdragen aan kwaliteit van leven door mensen te ondersteunen in het bereiken van hun persoonlijke levensdoelen. Het gaat dus niet alleen meer om verminderen van ongezondheid, maar ook het bevorderen van gezondheid. Dit geldt niet alleen voor patiënten, maar ook voor bewoners in de regio en de eigen werknemers.

Zo investeren we als St. Anna Zorggroep in werkgeluk, omdat we het echt belangrijk vinden dat onze medewerkers zich fijn voelen en plezier en voldoening beleven aan hun werk. Wij geloven dat dit tegelijk een grote bijdrage levert aan de tevredenheid van cliënten en patiënten. Hoe we dit doen delen we graag met jullie!

Samen met de Erasmus Universiteit (EHERO) onderzoekt St. Anna Zorggroep sinds 2018, drie jaar lang, het werkgeluk binnen de organisatie. En vooral: welke factoren daaraan bijdragen, zodat we die in de praktijk kunnen toepassen. Een Focusgroep Werkgeluk begeleidt het onderzoek en de acties met een scrum/agile-aanpak.

We hebben o.a. een Innovatieplatform opgezet; medewerkers krijgen de ruimte om zelf met ideeën aan de slag te gaan. Hier zijn al veel plannen uit voortgekomen. Ook hebben de teams op basis van de uitkomsten van de eerste meting van het onderzoek een werkgelukplan opgesteld met 1 of 2 concrete acties om het werkgeluk te vergroten. Onze Chief Happiness Officer coördineert de activiteiten samen met de focusgroep Werkgeluk, bestaande uit collega’s uit verschillende onderdelen van de organisatie.

De effecten van de acties worden in de 2e meting van het EHERO onderzoek naar werkgeluk onderzocht. Zo ontstaat een cyclisch proces van continue verbetering.

Wat biedt deze Koploper van het Actie Leer Netwerk? Leer meer op https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/werkgeluk-annagroep/

Deze presentatie word gegeven door Yvonne Snel, directeur SAZ en Eveline Bakx, hoofd PO&O van St. Anna Zorggroep

Event Timeslots (1)

Dexter 27
-